اخبار

استخدام هیئت علمی دانشگاه ازاد در سال 1401

استخدام هیئت علمی دانشگاه ازاد در سال 1401

دانشگاه آزاد اسلامی از تاریخ 15 فروردین 1401 پذیرش هیئت علمی خواهد داشت. متقاضیان می‌توامنند از 15 فروردین الی 25 فروردین به سامانه جامع دانشگاه آزاد به آدرس اینترنتی sajed.iau.ir  مراجعه نمایند. شرایط پذیرش در این فراخوان در وب سایت دانشگاه ازاد ارائه خواهد شد. متقاضیان باید در موعد مقرر …

توضیحات بیشتر »