استخدام هیئت علمی دانشگاه ازاد در سال 1401

دانشگاه آزاد اسلامی از تاریخ 15 فروردین 1401 پذیرش هیئت علمی خواهد داشت. متقاضیان می‌توامنند از 15 فروردین الی 25 فروردین به سامانه جامع دانشگاه آزاد به آدرس اینترنتی sajed.iau.ir  مراجعه نمایند.

شرایط پذیرش در این فراخوان در وب سایت دانشگاه ازاد ارائه خواهد شد. متقاضیان باید در موعد مقرر به وب سایت ذکر شده مراجعه و طبق شرایط اعلام شده و با درنظر گرفتن کلیه ضوابط اعلام شده درخواست خود را ارسال نمایند.

استخدام هیئت علمی دانشگاه ازاد در سال 1401
استخدام هیئت علمی دانشگاه ازاد در سال 1401

مرکز جذب هیئت علمی دانشگاه ازاد با توجه به نیاز دانشگاه ازاد شرایط و ضوابط را اعلام خواهد کرد.

 

درباره ی hyjiot80599